fbpx

Sīkdatņu politika

Šī sīkdatņu politika ir sagatavota, lai sniegtu tīmekļa vietnes, www.hairmonkey.lv, apmeklētājiem informāciju par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un par tehniskām iespējām apmeklētājam piekrist vai atteikties no sīkdatnēm.

Sīkdatnes (arī zināmi kā sīkfaili un “cookies”) ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas apmeklētāja datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas apmeklētāja tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnes apmeklētājs apmeklē, lai saglabātu apmeklētāja ievadīto informāciju vai atcerētos apmeklētāja izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.

1. Informācija par pārzini

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “SAULES 33” (turpmāk – Hair Monkey), vienotais reģistrācijas numurs 41203053938, juridiskā adrese: Dīķu iela 6B-1, Ventspils, LV-3601, e-pasts: hello@hairmonkey.lv

2. Sīkdatņu izmantošanas nolūks un tiesiskais pamats

Hair Monkey tīmekļa vietne (www.hairmonkey.lv), izmantojot sīkdatnes, iegūst personas datus (apmeklētāja IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju, datumu, laiku).

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes:

  • Nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkdatņu pieņemšanu vai noraidīšanu (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – Pārziņa leģitīmās intereses);

  • Analītikas sīkdatnes, ļauj uzskaitīt un analizēt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi Hair Monkey var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa tīmekļa vietni (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts – tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišana);

  • Reklāmas sīkdatnes, lai identificētu apmeklētājam vēlamo saturu šajā tīmekļa vietnē un sniegtu apmeklētājiem vispiemērotāko informāciju par Hair Monkey produktiem un pakalpojumiem, uzlabotu tīmekļa vietnes satura pielāgošanu un paplašinātu apmeklētāja darbību mūsu vietnē. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas Hair Monkey reklāmas kampaņu vajadzībām trešo pušu tīmekļa vietnēs. Piekrītot reklāmas sīkdatnēm, apmeklētājam turpmāk dažādās tīmekļa vietnēs vai sociālo mēdiju platformās var tikt attēlota apmeklētājam pielāgota reklāma. Gadījumā, ja apmeklētājs atsakās no šo sīkdatņu izmantošanas, apmeklētājam tiks piedāvātas vispārīgas un nepersonalizētas reklāmas (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts – tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišana).


Apmeklējot šo tīmekļa vietni, apmeklētājam tiek attēlots paziņojums par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja apmeklētājs apstiprina sīkdatnes pieņemšanu, nospiežot pogu “Pieņemt visus”, tad sīkdatnes izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām.

Nospiežot pogu “Noraidīt visu”, apmeklētājs noraida visas (vai tās, kurām nepiekrita) neobligātās un trešo pušu sīkdatnes, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbības funkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Hair Monkey leģitīmā interese pamatojama ar to, lai nodrošinātu apmeklētājam atbilstoša un drošas tīmekļa vietnes piekļuvi, kā arī, lai nodrošinātu apmeklētāju ar nepieciešamo informāciju, saglabājot apmeklētāja pielāgotos iestatījumus tīmekļa vietnē, piemēram, sīkdatņu iestatījumu izvēli.

3. Personas datu iespējamie saņēmēji

Personas datu saņēmēji ir Hair Monkey mārketinga speciālisti, apstrādātāji, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc apmeklētāja sniegtās piekrišanas.

4. Personas piekrišanas / noraidīšanas atcelšana un sīkdatņu izmantošanas ierobežošana

Tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkdatņu izmantošanu apmeklētājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkdatņu izmantošanu neaktivizējot analītikas vai reklāmas sīkdatnes nospiežot pogu “Pielāgot”. Sīkdatņu iestatījumus apmeklētājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot zemāk norādīto pogu “Sīkdatņu iestatījumi” un pēc tam izvēloties attiecīgo iestatījumu.

Sīkdatņu iestatījumi


Apmeklētājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkdatņu bloķētājus, vai mainīt sīkdatņu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai tās dzēst savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Sīkdatņu iestatījumus apmeklētājs var mainīt jebkurā laikā savas ierīces interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, apmeklētājs var atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz apmeklētāja iekārtas, izdzēst ir iespējams ar apmeklētāja aktīvu rīcību. Hair Monkey nav iespēju iejaukties apmeklētāja ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu. Šos iestatījumus apmeklētājs var atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “Iespējas” vai “Preferences”.

Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, var atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu tīmekļa vietnēs:


Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: www.aboutcookies.org

5. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

Hair Monkey tīmekļa vietnes satura uzglabāšana notiek Eiropas Savienības valstī. Attiecībā uz Google Inc., Meta Platforms, Inc. sīkdatnēm, šīs sīkdatnes var tikt nosūtītas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kuras nav noteiktas kā atbilstošas drošības līmeņa nodrošināšanā, piemēram, ASV.
Piekrītot reklāmas un analītikas sīkdatnēm, attiecībā uz tām, kuras ir Google Inc., Meta Platforms, Inc. sīkdatnes, piekrītot šim sīkdatnēm apmeklētājs piekrīt, ka sīkdatnes var tikt nodotas arī ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Par Google Inc., Meta Platforms, Inc. sīkdatnēm papildus informāciju varat iegūt tīmekļa vietnēs:


6. Apmeklētāja kā datu subjekta tiesības

Informējam, ka apmeklētājam kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt Hair Monkey piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Apmeklētājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu apmeklētāju personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

7. Tīmekļa vietne izmanto šādas sīkdatnes

 


8. Nobeiguma jautājumi

Šī Hair Monkey tīmekļa vietnes sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt mainīta, aktuālajai politikas versija tiekot publicētai Hair Monkey tīmekļa vietnē.

Jautājumu gadījumā par tīmekļa vietnē veikto personas datu apstrādi ar Hair Monkey var sazināties nosūtot ierakstītu vēstuli uz uzņēmuma juridisko adresi: Dīķu iela 6B-1, Ventspils, LV-3601 vai e-pastā: hello@hairmonkey.lv

Scroll to Top
Scroll to Top